ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 2011.

Упис студената у прву годину докторских академских студија права за школску 2010/2011. годину, обавиће се у периоду од 15. до 30.11.2010. године.

Потребна документација за упис:

  • индекс,
  • два попуњена ШВ образца,
  • студентски картон за докторске студије,
  • две фотографије, и
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 20.000,оо РСД на жиро рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83.