Консултативна настава код др Тање Китановић

 
Консултативна настава из предмета 
Имовински односи супружника и ванбрачних партнера, на мастер академским студијама, 
код др Тање Китановић 
биће одржана 9. и 12. маја 2016. год. у термину од 10:00 до 13:00 часова и 16. и 19. маја 2016. год. 
од 9:00 до 12:00 часова.