ОБАВЕШТЕЊЕ - претходни допунски испит / квалификациони испит

Кандидати који имају обавезу полагања претходног допунског испита или квалификационог испита, пријаве предуписних обавеза подносе надлежној Служби уз одговарајући доказ о уплати накнаде. За испите у оквиру квалификационог испита пријаве се подносе најкасније 3 дана пре одржавања испита у испитном року који је организован за студенте основних академских студија права, а за полагање претходног допунског испита, пријаве се подносе најкасније до 10. у месецу у којем кандидат жели да полаже испит.