ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА - Нина Миленовић

Нина Миленовић, студент мастер академских студија права (број досијеа M003/12) браниће завршни – рад под називом „Сексуално злостављање деце – облици и учесталост“, дана 07. новембра 2013. године, у 10:00 сати, пред Комисијом у саставу:
1. Др Миомира Костић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије (ментор);
2. Др Драган Јовашевић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан;
3. Др Зоран Ћирић, редовни професор Правног факултета у Нишу, члан.
 
Одбрана завршног – рада одржаће се у Сали за седнице Правног факултета у Нишу.