ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД - Милица Стојковић

Милица Стојковић, студент мастер академских студија права (број досијеа M001/12) браниће завршни – рад под називом „Убиство и телесне повреде у Салијском закону и Руској правди“, дана 17. октобра 2013. године, у 13:00 сати, пред Комисијом у саставу:
1. Др Драган Николић, редовни професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије;
2. Др Небојша Ранђеловић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, члан;
3. Др Марија Игњатовић, доцент Правног факултета у Нишу, члан.
 
Одбрана завршног – рада одржаће се у Сали за седнице Правног факултета у Нишу.