ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА КОЈИМА ИСТИЧЕ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА А НИСУ ИСПУНИЛИ СВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕДВИЂЕНЕ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ


ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА КОЈИМА ИСТИЧЕ РОК ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА А НИСУ ИСПУНИЛИ СВЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕДВИЂЕНЕ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ