КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШК. 2018/2019. - ОПШТИ СМЕР (2)


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШК. 2018/2019. - СМЕР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА