УПИС НАКОН ПРЕТХОДНОГ ДОПУНСКОГ ИСПИТА


Студенти који су након положеног претходног допунског испита стекли право на упис, могу се уписати 15. и 16. новембра од 10.30 до 14.00 сати