ПРОМЕНА ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА САЊЕ ПЕТРОВИЋ

Одбрана завршног мастер рада кандидаткиње Сање Петровић (бр. досијеа М035/21-О) под називом "Криминолошка посматрања девијантних понашања са ритуалним елементом", одржаће се дана 29. јуна 2023. године, с почетком у 8 сати.