ПРОМЕНА ВРЕМЕНА ПОЧЕТКА ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА САЊЕ ПЕТРОВИЋ - 2

Термин почетка одбране завршног мастер рада кандидаткиње Сање Петровић (бр. досијеа М035/21-О) под називом "Криминолошка посматрања девијантних понашања са ритуалним елементом", заказане за 29. јун 2023. године, због непредвиђених објективних оклности, уместо од 8.00,  враћа се на претходно одређених 11.00 сати.