МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА - ДОДАТНА ОБУКА

Предавач
Тема
Датум
Сати
Учионица
Стручни сарадник Филип Мирић
Симулација интервјуа и писање правних поднесака из грађанскоправне области
28.08.2013
11,00
5/1
Асистент Новак Крстић
Симулација уочавања грешака код уговора из наследног права
28.08.2013
12,00
5/1
Асистент Иван Илић
Писање правних поднесака из кривичноправне области
28.08.2013
13,00
5/1
ТИМ МОБИЛНЕ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ
Попуњавање омота списа
28.08.2013
14,00
5/1

Присуство је обавезно.