Завршена теоријска обука студената у оквиру пројекта МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА

Током претходна два месеца, тим МОБИЛНЕ ПРАВНЕ КЛИНИКЕ одабрао је 40 студената који су укључени у пројекат, и активно започео са реализацијом истог. Конкурс за учешће трајао је од 23. априла до 03. маја, а интервју са заинтересованим студентима спроведен је 8. и 9. маја. Иако је првобитно планирано да у пројекту учествује 30 студената, услед велике заинтересованости и великог броја квалитетних кандидата, тим Клинике одлучио је да прошири листу, и у пројекат укључи 40 студената.

У даљој фази, студенти су прошли кроз теоријску обуку. Захваљујући великој подршци Факултета, и наставницима који су пружили свесрдну помоћ у реализацији пројекта, студентима је одржано 8 предавања. Наставници су студентима пренели пренели знања неопходна за рад са клијентима, и то:

  • Проф. др Невена Петрушић – Улога Повереника за заштиту равноправности у борби против дискриминације
  • Проф. др Миомира Костић - Виктимизација старих људи
  • Проф. др Горан Обрадовић - Права из области социјалне заштите
  • Др Дарко Димовски - Кривичноправна заштита жена
  • Асс. Михајло Цветковић - Настанак уговора о поклону
  • Асс. Новак Крстић - Уговор о доживотном издржавању
  • Асс. Иван Илић – Кривичнопроцесна заштита жена
  • Стручни сарадник Филип Мирић - Пружање бесплатне правне помоћи у условима теренског рада

Материјал са предавања можете пронаћи овде.

У припреми је и приручник за рад са клијентима, са детаљно обрађеним темама са предавања, али и додатним материјалом који ће студентима помоћи у теренском раду.

Клиника наставља са активним радом од септембра, када ће учесници у програму, заједно са наставницима и адвокатима, пружати бесплатну правну помоћ корисницима Геронтолошког центра, Сигурне куће и чланицама Удружења Ромкиња ,,Освит''. До тада Вас позивамо да пратите сајт Факултета, на коме ће се наћи информације везане за даљи рад.

тим Мобилне правне клинике

Напомена: Пројекат „Мобилна правна клиника" реализујe тим студената Правног факултета у Нишу у оквиру Програма „Покрени се за будућност" под покровитељством компаније Philip Morris.