ПОЧЕТАК ОБУКЕ НА МОБИЛНОЈ ПРАВНОЈ КЛИНИЦИ - ТЕРМИНИ

111new111РАСПОРЕД ОБУКЕ:

Присуство на предавањима је обавезно.

Асс. Новак Крстић, четвртак, 16. мај 2013. 10.30 - 12.00, сала 6/1 - Тема: Уговор о доживотном издржавању

Проф. др Миомира Костић, 20. мај 2013. 10.00 - 11.00, сала 6/1

Асс. Михајло Цветковић, 20. мај 2013. 11.00 - 12.00, сала 6/1

Др Дарко Димовски, 22. мај 2013. 11.00 - 12.00, сала 5/1

Проф. др Горан Обрадовић, 24. мај 2013. 12.00 - 13.00, сала 6/1

Филип Мирић, 24. мај 2013. 13.00 - 14.00, сала 6/1

Проф. др Невена Петрушић, 03. јун 2013. 10.00 - 11.00, сала 6/1

Асс. Иван Илић, 03. jun 2013. 11.00 - 12.00, сала 6/1