Наука o управљању са правном информатиком - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

 НАУКА О УПРАВЉАЊУ СА ПРАВНОМ ИНФОРМАТИКОМ

Правна информатика  
Електронски потпис  
Електронски потписи   
Електронско банкарство
Е-управа  
Право приватности  
Компјутерски криминал  
Правна заштита података о личности    
Право приватности на Интернету