ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП: "ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ"


На Правном факултету у Нишу, 12 - 13. априла 2019. године одржана је међународна научна конференција "ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ".

skup apr2019 plen1

На Конференцији је учешће узело преко 140 иностраних и домаћих стручњака из области права (Бугарска, Турска, Румунија, Пољска, Чешка, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија, Хрватска).

 


Конференцију је поздравним говором отворио декан Факултета, проф. др Саша Кнежевић, након чега је уследио и поздравни говор декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Жељка Мирјанића.

 


Све присутне су поздравили и декан Правног факултета Универзитета Црне Горе у Подгорици, проф. др Велимир Ракочевић, као и декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Горан Марковић.

skup apr2019 plen2


Након пленарне седнице, рад Конференције настављен је у осам паралелних сесија.

skup apr2019 5 1


Сесија под називом „ПРАВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ“, са уредником проф. др Дејаном Вучетићем са Правног факултета у Нишу, свој рад је наставила у Сали 5/1.

 skup apr2019 4 4


У сали 4/4 Факултета, своја излагања имали су учесници сесије под називом „ПРАВО И ЕКОЛОГИЈА“. Уредник сесије била је проф. др Мирјана Дреновак Ивановић професор Правног факултета Универзитета у Београду.


У истој сали излагања својих радова су имали и учесници сесије „МЕДИЈИ И ПРАВО“ чији је уредник била др Анђелија Тасић, доцент Правног факултета у Нишу.

skup apr2019 3 1


Сесије „ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ - ЈАВНОПРАВНА СЕСИЈА“ и „ПРАВО И НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК“ одржане су у сали 3/1 са уредником проф. др Предрагом Димитријевићем, Правни факултет Универзитета у Нишу.

skup apr2019 14 2


Сесије „ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ“ и „МЕЂУНАРОДНО ПРАВО И НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК“ одржане су у сали 14/2. Уредником сесије је био проф. др Александар Гајић са Правног факултета Универзитета у Београду.

 skup apr2019 6 1


У сали 6/1 Факултета презентовани су радови сесије „ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ - РАДНОПРАВНА СЕСИЈА“. Уредник сесије је био проф. др Тодор Каламатиев, професор Правног факултета Универзитета у Скопљу.

skup apr2019 szas


„ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ - КРИВИЧНОПРАВНА СЕСИЈА“ био је назив сесије која се одржала у Сали за седнице Факултета. Уредници сесије били су професори Правног факултета у Нишу, др Саша Кнежевић и др Миомира Костић.

skup apr2019 4 3


Сесије под називом „ПРАВО И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ - ГРАЂАНСКОПРАВНА СЕСИЈА“ и „ПРАВО И ЗДРАВЉЕ“ свој рад наставиле су у сали 4/3 Факултета. Уредник сесије је био проф. др Мирослав Лазић, Правни факултет Универзитета у Нишу.

skup apr2019 2 1


Учесници сесије „ПРАВО И ЕКОНОМИЈА“ своја излагања су имали у сали 2/1 Факултета, са уредницима проф. др Срђаном Голубовићем и проф. др Александром Мојашевићем, професорима Правног факултета у Нишу.

Презентовани радови са међународне научне конференције "ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ", биће објављени у посебном тематском зборнику радова Правног факултета Универзитета у Нишу.

ПРОГРАМ РАДА НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ "ПРАВО И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ" - 12 - 13. април 2019.


DSC_0238.jpg DSC_0245.jpg DSC_0247.jpg DSC_0260.jpg DSC_0279.jpg DSC_0294.jpg DSC_0297.jpg DSC_0303.jpg DSC_0308.jpg DSC_0311.jpg DSC_0313.jpg DSC_0321.jpg DSC_0322.jpg DSC_0325.jpg DSC_0327.jpg DSC_0331.jpg DSC_0334.jpg DSC_0337.jpg DSC_0342.jpg DSC_0346.jpg