,
(, )


ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - ОПШТИ СМЕР: Локалне финансије , Савремени буџетски системи .
ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - СМЕР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: Порески деликти .КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:


Телефон:
E-mail:
Консултације: