,
(, )


ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - ОПШТИ СМЕР: Локалне финансијеСавремени буџетски системи
ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - СМЕР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: Порески деликтиКОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:


Телефон:
E-mail:
Консултације: