Катедра за грађанскоправне науке

Катедра за грађанскоправне науке
Проф. др Мирослав Лазић, шеф Катедре Редовни професор
Проф. др Невена Петрушић Редовни професор
Проф. др Наташа Стојановић Редовни професор
Проф. др Дејан Јанићијевић, заменик шефа Катедре Редовни професор
Др Ивана Симоновић Доцент
Др Михајло Цветковић Доцент
Др Новак Крстић Доцент
Др Анђелија Тасић Доцент
Др Милица Вучковић, секретар Катедре Доцент
Бојана Арсенијевић Асистент