"СРПСКА НАУКА У СВЕТСКОМ НАУЧНОМ ОКРУЖЕЊУ", предавач, академик Зоран В. Поповић

Поштовани,

Обавештавам вас да ће  академик Зоран В. Поповић, потпредседник САНУ одржати предавање на Департману за физику Природно-математичком факултету у Нишу:

*******************************************

Четвртак, 27. октобар 2022. године, у 13:30 часова

СРПСКА НАУКА У СВЕТСКОМ НАУЧНОМ ОКРУЖЕЊУ

предавач, академик Зоран В. Поповић

Природно-математички факултет, Свечана сала (бр. 100)
Сажетак: У овом предавању ће бити дата квантитативна и квалитативна анализа светске и домаће научне продукције у 21. веку. Указано је да се на глобалном нивоу може размишљати о „пресељењу” науке из Америке у Азију и да је квантитет преовлађујући индикатор српског истраживачког сектора. Приказани су програми финансирања науке у Србији и програми капиталног опремања српске науке у 21. веку. На крају, показана је позитивна родна дискриминација у научном простору Републике Србије.

********************


Катедра за Теоријску физику и примене, ПМФ Нис

Проф. Горан Ђорђевић