ДОПРИНОС РОМА КУЛТУРИ НАРОДА У СРБИЈИ и ДОПРИНОС РАДЕТА УХЛИКА ЛИНГВИСТИЦИ И КУЛТУРИ РОМА.

Огранак САНУ у Нишу и Одбор за проучавање живота и обичаја Рома САНУ имају част да Вас позову на промоцију два зборника: ДОПРИНОС РОМА КУЛТУРИ НАРОДА У СРБИЈИ и ДОПРИНОС РАДЕТА УХЛИКА ЛИНГВИСТИЦИ И КУЛТУРИ РОМА.

Уводничар: проф. др Драгољуб Ђорђевић.
 
О зборницима говоре чланови Одбора за проучавање живота и обичаја Рома САНУ: проф. др Драган Тодоровић, др Биљана Сикимић, Осман Балић.

Промоција се одржава у петак, 9. јуна 2023. године, од 12 сати, у Огранку САНУ у Нишу, Универзитетски трг, број 2 (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8).