Save the date for the memorial lecture in honour of Professor Vojin Dimitrijević - 5 October 2023 at 6 pm

Beogradski centar za ljudska prava Vas poziva da sačuvate datum za memorijalno predavanje posvećeno prof. dr Vojinu Dimitrijeviću koje će biti održano u četvrtak 5. oktobra 2023. godine od 18 časova u Kući ljudskih prava i demokratije, Velika sala, Kneza Miloša 4, Beograd.

Memorijalno predavanje na temu "75 godina od usvajanja Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije o genocidu” održaće Vilijam Šabasprofesor međunarodnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava i stručnjak za pitanja zločina genocida i smrtne kazne. 

Ovim događajem obeležavamo 11 godina od smrti Vojina Dimitrijevića, profesora prava, intelektualca, istaknutog borca za ljudska prava i demokratiju i dugogodišnjeg direktora Beogradskog centra za ljudska prava.