Међународна конференција СИНАРГ 2023

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу, Српска академија наука и уметности – Огранак САНУ у Нишу и Одељење техничких наука САНУ позивају Вас на међународну конференцију SINARG 2023: Synergy of Architecture and Civil Engineering, која се одржава 14. и 15. септембра 2023. године на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу и у Научно-технолошком парку у Нишу.

Свечано отварање: среда, 13. септембар 2023. године, 10 сати, Научно-технолошки парк Ниш, Александра Медведева 2а, Конференцијски центар.