ПРОМЕНА КАНЦЕЛАРИЈЕ СТРУЧНОГ САРАДНИКА

КАНЦЕЛАРИЈА СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА НАСТАВУ НАЛАЗИ СЕ У ДЕКАНАТУ ФАКУЛТЕТА
 
Контакт:
Богољуб Рочкомановић 018/500-221
Филип Мирић 018/500-221