МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА - термин испита

Испит из предмета МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА одржаће се дана 19.02.2014. године у 16 сати у Сали за седнице Факултета.