УПИС II И III ГОДИНЕ СТУДИЈА

Упис друге и треће године докторских академских студија права вршиће се у складу са Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-3605/32-2010 од 23.12.2010. године, у периоду од 10. до 15.01.2011. године.

Одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 01-3605/32-2010 од 23.12.2010. године