УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА ПРАВА

Упис студената у прву годину докторских академских студија права за школску 2010/2011. годину, вршиће се до 30.11.2010. године.

Потребна документација за упис:

  • индекс,
  • два попуњена ШВ образца,
  • студентски картон за докторске студије,
  • две фотографије за индекс, и
  • доказ о уплати прве рате школарине у износу од 20.000,00 РСД (оригинал уплатница)
  • Уплатилац: Име, презиме и адреса стана
  • Прималац: Правни факултет у Нишу
  • Сврха уплате: Прва рата школарине за школску 2010/2011. годину
  • Позив на број: /
  • Жиро рачун Правног факултета у Нишу: 840-1734666-83.