ОБАВЕШТЕЊЕ - ОВЕРА СЕМЕСТРА

Подсећамо да студентима који нису извршили административну оверу семестра неће бити дозвољено пријављивање испита.