ОВЕРА СЕМЕСТРА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА

ОВЕРА СЕМЕСТРА НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ВРШИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.06. ДО 07.06.2010. ГОДИНЕ. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ И ДОКАЗ О ИСПЛАЋЕНОЈ ШКОЛАРИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ.