ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА НА ДОКТ. СТУДИЈАМА

Подсећамо студенте докторских студија права да су, сходно Студијском програму бр. 01-339/4-2008 од 01.02.2008. године, дужни да пријављивање и полагање испита на докторским студијама врше према датом редоследу.


1. Приступни испит и приступни рад

2. Методологија научно-истраживачког рада

3. Испити из предмета са изборне групе

4. Семинарски рад

5. Научни чланак

 

Пријављивање и полагање испита из предмета Методологија научно-истраживачког рада није условљено положеним приступним испитом и одбрањеним приступним радом.

 

Пријављивање и полагање испита из предмета са изборне групе, семинарског рада и научног чланка, условљено је полагањем приступног испита, приступног рада и испита из предмета Методологија научно-истраживачког рада.

Напомињемо да, уколико студент докторских студија права пријави испит, а не приступи полагању истог, сама пријава као и уплаћена средства на име пријаве неће важити за следећи испитни рок, те је студент у том смислу дужан да изврши нову уплату на име пријаве испита.