ОБАВЕШТЕЊЕ - потврда о учешћу на скупу

Сви студенти докторских академских студија права који су презентовали реферате на научном скупу „Савремене тенденције развоја правних система“ потврде о учешћу на наведеном научном скупу могу преузети у канцеларији стручних сарадника за наставу сваког радног дана од 8 до 15 часова.