ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТАМА

Кандидати који имају обавезу полагања претходног допунског испита, квалификационог испита или обавезу полагања приступног испита и израде и одбране пристуног рада, пријаве предуписних или предиспитних обавеза подносе надлежној Служби уз одговарајући доказ о уплати накнаде до 5. у месецу у коме кандидат жели да полаже испите.