Методологија правних наука - почетак наставе

Обавештавају се студенти докторских академских студија права да ће настава из предмета Методологија правних наука почети 22.11.2014. године у 10 часова у Сали за седнице. Ускоро ће бити објављени термини предавања или консултативне наставе за остале предмете на докторским студијама. Студенти могу отпочети са припремањем испита према литератури која је усвојена за ову школску годину. Наставу из Методологије правних наука могу пратити и студенти (кандидати) који имају прeдуписне обавезе (претходни допунски испит, квалификациони испит, предате радове због ниже просечне оцене...) или поступисне обавезе (пиступни испит, приступни рад).