Испит из предмета Методологија правних наука

Испит из предмета Методологија правних наука биће обављен 24.06.2019.г.у 14.00