ОДБРАНА ПРОЈЕКТА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ - Марија Драгићевић

Кандидат Марија Драгићевић, дана 22.01.2020. год. од 11.00 сати, имаће одбрану пројекта докторске дисертације пред Комисијом:
- Проф. др Горан Обрадовић, председник Комисије
- Проф. др Дејан Вучетић, члан
- Доц. др Милош Прица, члан