,
(, )


ПРЕДМЕТИ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА: Породично правоАлтернативно збрињавање деце
ПРЕДМЕТИ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - ОПШТИ СМЕР: Имовински односи супружника и ванбрачних партнера
ПРЕДМЕТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА: Породично правоКОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:


Телефон:
E-mail:
Консултације: