Катедра за јавноправне науке

Катедра за јавноправне науке
Проф. др Драган Стојановић Редовни професор
Проф. др Предраг Димитријевић Редовни професор
Проф. др Ирена Пејић Редовни професор
Проф. др Горан Обрадовић Редовни професор
Проф. др Дејан Вучетић Ванредни професор
Проф. др Маја Настић Ванредни професор
Др Милош Прица Доцент
Марија Драгићевић Асистент