Јавне финансије и финансијско право - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 


 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКО ПРАВО - 2023/2024.

Презентација 1 - Предавања
Презентација 1 - Вежбе
Презентација 2 - Предавања
Презентација 2 - Вежбе
Презентација 3 - Предавања
Презентација 3 - Вежбе
Презентација 4 - Предавања
Презентација 4 - Вежбе
Презентација 5 - Предавања
Презентација 5 - Вежбе
Презентација 6 - Предавања
Презентација 6 - Вежбе
Презентација 7 - Предавања
Презентација 7 - Вежбе
Презентација 8 - Предавања
Презентација 8 - Вежбе
Презентација 9 - Предавања
Презентација 9 - Вежбе
Презентација 10 - Предавања
Презентација 10 - Вежбе
Презентација 11 - Предавања
Презентација 11 - Вежбе
Презентација 12 - Предавања
Презентација 12 - Вежбе
Презентација 13 - Предавања
Презентација 13 - Вежбе
Презентација 14 - Предавања
Презентација 14 - Вежбе
Презентација 15 - Предавања
Презентација 15 - Вежбе