ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

Јовашевић Драган,
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА ИСПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
Наташа Стојановић,
НАСЛЕДНИЧКА ЗАЈЕДНИЦА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.
Јовашевић Драган,
СИСТЕМ ЕКОЛОШКИХ ДЕЛИКАТА - еколошко казнено право,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2009.

 

Кнежевић Саша,
ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА ОКРИВЉЕНОГ
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 239

Константиновић-Вилић Слободанка, Костић Миомира, Миладиновић Душица,
ПРАВО НА ПРАВНУ ПОМОЋ И КВАЛИТЕТ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ПРУЖЕНЕ ГРАЂАНИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ ИЗДРЖАВАЊА КАЗНЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 188

Јовашевић Драган,
НУЖНА ОДБРАНА И КРАЈЊА НУЖДА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 264

Кнежевић Саша,
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК ПРЕМА МАЛОЛЕТНИЦИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 97
Голубовић Срђан,
ЕВРОПСКА МОНЕТАРНА УНИЈА: ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2007,
стр. 191
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРАВО - француски, немачки, британски, српски и пример Европског парламента,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 340.
Анђелковић Милева, Драган Јовашевић,
ИЗБЕГАВАЊЕ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА – фискални и кривично-правни аспект,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2006,
стр. 246