ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

Александар Мојашевић,
ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА МЕДИЈАЦИЈЕ: Теоријско-емпиријска студија,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 277 

 

Миомира Костић, Дарко Димовски, Иван Илић,
МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА: ОД ИНСТИТУЦИЈЕ КА ЖРТВИ
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 333

Игњатовић Марија,
ПРАВНА ПРАВИЛА РИМСКОГ ПРАВА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 116

Настић Маја,
ПРИМЕНА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛО-БОДА У ПОСТУПКУ ПРЕД НАЦИОНАЛНИМ УСТАВНИМ СУДОВИМА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2014,
стр. 290

Озимић Небојша,
МИЛАНСКИ ЕДИКТ: EDICT OF MILAN,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 118
 Константинови-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ПЕНАЛНИ ТРЕТМАН У СРБИЈИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 300
Николић Драган, Ђорђевић Александар,
ЗАКОНСКИ ТЕКСТОВИ СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА,
4. допуњено издање,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2013,
стр. 184
Миомира Костић, Слободанка Константиновић-Вилић, Мирослав Бркић,
КРИВИЧНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за социјални рад "Свети Сава", Центар за публикације, 2012,
стр. 209