ЕДИЦИЈА "МОНОГРАФИЈЕ"

Индекс чланака

Невена Петрушић, Анђелија Адамовић,
ЛАТИНСКЕ ИЗРЕКЕ, ПРАВИЛА ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ПРОЦЕДУРЕ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 59
Јовашевић Драган, Костић Миомира,
ПОЛИТИКА СУЗБИЈАЊА КРИМИНАЛИТЕТА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2012,
стр. 458
  Димитријевић Предраг, Вучетић Дејан,
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: НОРМА И ПРОЦЕС,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 296

 

Димитријевић Предраг, Вучковић Јелена,
ОСНОВИ МЕДИЈСКОГ ПРАВА
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 109

Николић Драган, Ђорђевић Александар,
ЗАКОНСКИ ТЕКСТОВИ СТАРОГ И СРЕДЊЕГ ВЕКА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 147

Константинови-Вилић Слободанка, Костић Миомира,
СИСТЕМ ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА И ПЕНАЛНИ ТРЕТМАН,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 212

Обрадовић Горан,
ПРИМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА РАДА,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 168
Пејић Ирена,
ПАРЛАМЕНТАРНА ВЛАДА: ОСЦИЛАЦИЈЕ У РАВНОТЕЖИ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 202
Петровић Милан,
ИНДУСТРИЈСКО СУСЕДСТВО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 239
Спасић Ж. Видоје,
АУТОРСКА ДЕЛА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ,
Ниш, Правни факултет,
Центар за публикације, 2011,
стр. 295