Поступци јавних набавки - 2019.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 06/2019 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 14.12.2019. до 10,00h
JН 05/2019 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 09.12.2019. до 10,00h
JН 04/2019 - Услуге штампања за 2019. годину 30.05.2019. до 11,00h
ЈН 03/2019 - Услуге ресторана за 2019. годину 07.05.2019. до 10,00h
JН 02/2019 - Набавка електричне енергије за 2019. годину 11.02.2019. до 11,00h
JН 01/2019 - Услуге агенције при резервацији и карата и смештаја за 2019. годину 05.02.2019. до 11,00h