Поступци јавних набавки - 2016.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 17/2016 - Набавка књига и часописа за библиотеку 19.12.2016. до 11,00h
JН 16/2016 - Набавка конференцијског система на терет средстава Пројекта 16.12.2016. до 11,00h
JН 15/2016 - Набавка часописа за потребе запослених 13.12.2016. до 11,00h
JН 14/2016 - Набавка рекламног материјала за 2016. годину 14.11.2016. до 11,00h
JН 13/2016 - Услуге фиксне телефоније за 2016. годину 10.11.2016. до 11,00h
JН 12/2016 - Услуге мобилне телефоније за 2016. годину 07.11.2016. до 11,00h
ЈН11/2016 - Услуге ресторана за 2016. годину 21.10.2016. до 11,00h
ЈН10/2016 - Замена прозорске столарије 02.09.2016. до 11,00h
ЈН09/2016 - Набавка канцеларијског материјала за 2016. годину 27.06.2016. до 11,00h
ЈН08/2016 - Набавка услуге осигурања студената за школску 2016/17. годину 24.06.2016. до 11,00h
ЈН07/2016 - Услуге превоза за 2016. годину 01.04.2016. до 12,00h
ЈН06/2016 - Услуге штампања за 2016. годину 01.04.2016. до 12,00h
ЈН04/2016 - Набавка тонера за 2016. годину 31.03.2016. до 12,00h
ЈН05/2016 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2016. годину 17.03.2016. до 12,00h
ЈН03/2016 - Услуге посредовања при куповини карата и резервација хотелског смештаја за 2016. годину 16.03.2016. до 12,00h
ЈН02/2016 - Штампање информатора за студенте 18.02.2016. до 12,00h
ЈН01/2016 - Набавка електричне енергије за 2016. годину 17.02.2016. до 12,00h