Поступци јавних набавки

Индекс чланака

 


2024. ГОДИНА

2023. ГОДИНА

2022. ГОДИНА

2021. ГОДИНА

2020. ГОДИНА

2019. ГОДИНА

2018. ГОДИНА


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 02/2020 - Набавка електричне енергије за 2020. годину 24.01.2020. до 11,00h
JН 01/2020 - Набавка услуге агенције при резервацији карата и смештаја за 2020. годину 23.01.2020. до 11,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 06/2019 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 14.12.2019. до 10,00h
JН 05/2019 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 09.12.2019. до 10,00h
JН 04/2019 - Услуге штампања за 2019. годину 30.05.2019. до 11,00h
ЈН 03/2019 - Услуге ресторана за 2019. годину 07.05.2019. до 10,00h
JН 02/2019 - Набавка електричне енергије за 2019. годину 11.02.2019. до 11,00h
JН 01/2019 - Услуге агенције при резервацији и карата и смештаја за 2019. годину 05.02.2019. до 11,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН 06/2018 - Набавка мазута за грејну сезону 2018/2019. 21.12.2018. до 10,00h
JН 05/2018 - Замена спољашње прозорске столарије 18.07.2018. до 11,00h
JН 04/2018 - Услуге ресторана за 2018. годину 06.06.2018. до 11,00h
JН 03/2018 - Услуге штампања за 2018. годину 15.05.2018. до 11,00h
JН 02/2018 - Набавка електричне енергије за 2018. годину 12.02.2018. до 11,00h
JН 01/2018 - Услуге агенције при резервацији карата и смештаја за 2018. годину 09.02.2018. до 13,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 10/2017 - Набавка књига и часописа за библиотеку за 2017. годину 06.12.2017. до 11,00h
JН 09/2017 - Набавка рекламне галантерије за 2017. годину 07.11.2017. до 11,00h
JН 08/2017 - Услуге ресторана за 2017. годину 16.06.2017. до 11,00h
JН 07/2017 - Услуге осигурања студената за школску 2017/2018 . годину 09.06.2017. до 12,00h
JН 06/2017 - Услуге штампања за 2017. годину - поновљен поступак 17.05.2017. до 12,00h
JН 05/2017 - Набавка канцеларијског материјала и тонера за 2017. годину 17.03.2017. до 12,00h
JН 04/2017 - Услуге посредовања при регистрацији карата и хотелског смештаја за 2017. годину 24.03.2017. до 12,00h
JН 02/2017 - Услуге штампања за 2017. годину - партија 1 - књиге 17.03.2017. до 12,00h
JН 03/2017 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2017. годину 07.03.2017. до 12,00h
JН 01/2017 - Набавка електричне енергије за 2017. годину 14.02.2017. до 12,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
JН 17/2016 - Набавка књига и часописа за библиотеку 19.12.2016. до 11,00h
JН 16/2016 - Набавка конференцијског система на терет средстава Пројекта 16.12.2016. до 11,00h
JН 15/2016 - Набавка часописа за потребе запослених 13.12.2016. до 11,00h
JН 14/2016 - Набавка рекламног материјала за 2016. годину 14.11.2016. до 11,00h
JН 13/2016 - Услуге фиксне телефоније за 2016. годину 10.11.2016. до 11,00h
JН 12/2016 - Услуге мобилне телефоније за 2016. годину 07.11.2016. до 11,00h
ЈН11/2016 - Услуге ресторана за 2016. годину 21.10.2016. до 11,00h
ЈН10/2016 - Замена прозорске столарије 02.09.2016. до 11,00h
ЈН09/2016 - Набавка канцеларијског материјала за 2016. годину 27.06.2016. до 11,00h
ЈН08/2016 - Набавка услуге осигурања студената за школску 2016/17. годину 24.06.2016. до 11,00h
ЈН07/2016 - Услуге превоза за 2016. годину 01.04.2016. до 12,00h
ЈН06/2016 - Услуге штампања за 2016. годину 01.04.2016. до 12,00h
ЈН04/2016 - Набавка тонера за 2016. годину 31.03.2016. до 12,00h
ЈН05/2016 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2016. годину 17.03.2016. до 12,00h
ЈН03/2016 - Услуге посредовања при куповини карата и резервација хотелског смештаја за 2016. годину 16.03.2016. до 12,00h
ЈН02/2016 - Штампање информатора за студенте 18.02.2016. до 12,00h
ЈН01/2016 - Набавка електричне енергије за 2016. годину 17.02.2016. до 12,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН25/2015 - Услуга штампања уџбеника и монографија 30.12.2015. до 10,00h
ЈН24/2015 - Набавка књига на терет средстава пројекта 24.12.2015. до 11,00h
ЈН23/2015 - Набавка рачунарске опреме на терет средстава пројекта 21.12.2015. до 12,00h
ЈН22/2015 - Набавка рекламног материјала за 2016. године 18.12.2015. до 11,00h
ЈН21/2015 - Радови на санацији кровног прекривача 01.12.2015. до 10,00h
ЈН20/2015 - Претплата на часописе за библиотеку за 2015. годину 04.12.2015. до 12,00h
ЈН19/2015 - Набавка књига за библиотеку за 2015. годину 04.12.2015. до 11,00h
ЈН18/2015 - Услуге фиксне телефоније за 2015. годину 26.11.2015. до 11,00h
ЈН17/2015 - Услуге мобилне телефоније за 2015. годину 16.10.2015. до 11,00h
ЈН16/2015 - Услуге ресторана за 2015. годину 30.09.2015. до 11,00h
ЈН15/2015 - Набавка фасцикли за дипломе 09.09.2015. до 11,00h
ЈН14/2015 - Замена подне облоге у сали 2 15.07.2015. до 10,00h
ЈН13/2015 - Радови на замени прозора у амфитеатру, сали 2 и рачунском центру  14.07.2015. до 12,00h
ЈН12/2015 - Штампање Зборника радова Факултета бр. 69 13.07.2015. до 11,00h
ЈН11/2015 - Штампање тринаест монографија, уџбеника, часописа 15.06.2015. до 11,00h
ЈН10/2015 - Набавка канцеларијског материјала за 2015. годину 12.06.2015. до 12,00h
ЈН09/2015 - Осигурање студената за шк. 2015/2016. Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
11.06.2015. до 11,00h
ЈН08/2015 - Замена прозорске столарије у читаоници Факултета - поновљени поступак 07.05.2015. до 11,00h
ЈН07/2015 - Набавака ламината за Клуб Факултета 04.05.2015. до 12,00h
ЈН06/2015 - Штампање споменице, Зборника радова и програма научног скупа 04.05.2015. до 10,00h
ЈН05/2015 - Услуге аутобуског превоза за 2015. годину 30.04.2015. до 12,00h
ЈН04/2015 - Замена прозорске столарије у читаоници Факултета 20.04.2015. до 13,00h
ЈН03/2015 - Услуге хотелског смештаја у Нишу за 2015. годину 06.04.2015. до 12,00h
ЈН02/2015 - Набавка тонера за 2015. годину 11.03.2015. до 11,00h
ЈН01/2015 - Набавка електричне енергије за 2015. годину 20.02.2015. до 12,00h


 


ЈН21/2014 - Штампање уџбеника Облигационо право - поновљен поступак 08.01.2015. до 11,00h
JН20/2014 - Набавка таблет рачунара и фотокопир апарата 24.12.2014. до 12,00h
JН19/2014 - Штампање 5 монографија и зборника радова 22.12.2014. до 11,00h
JН18/2014 - Набавка књига за библиотеку 18.12.2014. до 11,00h
JН17/2014 - Набавка часописа за библиотеку 17.12.2014. до 11,00h
JН16/2014 - Набавка рекламног материјала 11.12.2014. до 11,00h
JН15/2014 - Набавка рачунарске и сродне опреме и материјала 10.12.2014. до 12,00h
JН14/2014 - Набавка видео пројектора 10.12.2014. до 11,00h
ЈН13/2014 - Штампање уџбеника Облигационо право - општи део 03.11.2014. до 11,00h
ЈН12/2014 - Штампање уџбеника Историја права - стари и средњи век 21.10.2014. до 11,00h
НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН11/2014-Услуге ресторана за 2014. годину 09.09.2014. до 10,00h
ЈН10/2014 - Набавка лож-уља за грејну сезону 2014/2015 26.09.2014. до 10,00h
ЈН09/2014 - Набавка тонера за 2014. годину 21.07.2014. до 11,00h
ЈН08/2014 - Набавка канцеларијског материјала за 2014. годину 15.07.2014. до 11,00h
ЈН07/2014 - Осигурање студената за школску 2014/2015. годину 19.06.2014. до 12,00h
ЈН06/2014 - Штампање Зборника радова бр. 66 11.06.2014. до 11,00h
ЈН05/2014 - Набавка услуге хотелског смештаја у Нишу 15.05.2014. до 9,00h
ЈН04/2014 - Штампање пет уџбеника, монографија, зборника и информатора 07.05.2014. до 11,00h
ЈН03/2014 - Набавка фасцикли (корица) за дипломе 17.04.2014. до 11,00h
ЈН02М/2014. - Штампање четири монографија, уџбеника и зборника 17.03.2014. до 12,00h
ЈН01М/2014 - Набавка и испорука електричне енергије. 18.02.2014. до 13,00h


 


НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН17М/2013 - Набавка часописа за библиотеку
27.12.2013. до 12,00h
ЈН16М/2013 - Штампање уџбеника, монографија, зборника и закона 11.12.2013 до 11,00h
ЈН15М/2013 - Набавка десктоп и лаптоп рачунара 10.12.2013. до 11,00h
ЈН14М/2013 - Набавка књига за библиотеку 06.12.2013. до 10,00h
ЈН12М/2013 - Набавка услуге мобилне телефоније
НОВИ РОК:
29.11.2013. до 10,00h
ЈН13М/2013 - Набавка видео-пројектора и аудио опреме
НОВИ РОК:
15.11.2013. до 11,00h
JН11M/2013 - Набавка рачунарске и сродне опреме 21.10.2013. до 10,00h
JН10M/2013 - Штампање диплома за 2013. годину 27.09.2013. до 10,00h
ЈН09М/2013 - Набавка Неттоп рачунара и монитора  19.07.2013. до 11,00h
ЈН08М/2013 - Услуге превоза на годишњем нивоу 15.07.2013. до 11,00h
ЈН07М/2013 - Осигурање студената за школску 2013/2014. годину 04.07.2013. до 11,00h
ЈН06М/2013 - Услуге кетеринга за 2013. годину 28.06.2013. до 11,00h
ЈН02М/2013 - Набавка канцеларијског материјала за 2013. годину 18.06.2013. до 11,00h
ЈН03М/2013 - Материјал за одржавање хигијене за 2013. годину Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.06.2013. до 11,00h
ЈН04М/2013 - Набавка тонера за 2013. годину Обавештење о закљученом уговору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
14.06.2013. до 11,00h
ЈН05М/2013 - Услуге ресторана за 2013. годину Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
13.06.2013. до 11,00h