Поступци јавних набавки - 2013.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЈН17М/2013 - Набавка часописа за библиотеку
27.12.2013. до 12,00h
ЈН16М/2013 - Штампање уџбеника, монографија, зборника и закона 11.12.2013 до 11,00h
ЈН15М/2013 - Набавка десктоп и лаптоп рачунара 10.12.2013. до 11,00h
ЈН14М/2013 - Набавка књига за библиотеку 06.12.2013. до 10,00h
ЈН12М/2013 - Набавка услуге мобилне телефоније
НОВИ РОК:
29.11.2013. до 10,00h
ЈН13М/2013 - Набавка видео-пројектора и аудио опреме
НОВИ РОК:
15.11.2013. до 11,00h
JН11M/2013 - Набавка рачунарске и сродне опреме 21.10.2013. до 10,00h
JН10M/2013 - Штампање диплома за 2013. годину 27.09.2013. до 10,00h
ЈН09М/2013 - Набавка Неттоп рачунара и монитора  19.07.2013. до 11,00h
ЈН08М/2013 - Услуге превоза на годишњем нивоу 15.07.2013. до 11,00h
ЈН07М/2013 - Осигурање студената за школску 2013/2014. годину 04.07.2013. до 11,00h
ЈН06М/2013 - Услуге кетеринга за 2013. годину 28.06.2013. до 11,00h
ЈН02М/2013 - Набавка канцеларијског материјала за 2013. годину 18.06.2013. до 11,00h
ЈН03М/2013 - Материјал за одржавање хигијене за 2013. годину Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
17.06.2013. до 11,00h
ЈН04М/2013 - Набавка тонера за 2013. годину Обавештење о закљученом уговору Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
14.06.2013. до 11,00h
ЈН05М/2013 - Услуге ресторана за 2013. годину Обавештење о закљученом уговору
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
13.06.2013. до 11,00h