Поступци набавки без примене ЗЈН - 2020.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Услуге осигурања студената за школску 2020/2021. годину - Н29/2020 Позив за подношење понуда
Образац понуде
19.06.2020. до 11,00h
Набавка телефоније за 2020. годину - Н27/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
09.06.2020. до 11,00h
Набавка услуге сервиса фотокопир апарата за 2020. годину - Н26/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
08.06.2020. до 12,00h
Компјутерске услуге за за 2020. годину - Н19/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
27.03.2020. до 11,00h
Набавка услуге нарезивања кључева и израда печата за 2020. годину - Н18/2020 - поновљен поступак Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
27.03.2020. до 12,00h
Набавка услуге одржавања и поправке лифта за 2020. годину - Н17/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
16.03.2020. до 11,00h
Набавка поклона и промотивног материјала за 2020. годину - Н15/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
03.03.2020. до 12,00h
Набавка услуге канцеларијског материјала и тонера за 2020. годину - Н13/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
06.03.2020. до 11,00h
Набавка услуге фотокопирања и коричења за 2020. годину - Н14/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
26.02.2020. до 11,00h
Набавка услуге нарезивања кључева и израда печата за 2020. годину - Н12/2020 Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Образац понуде
21.02.2020. до 12,00h
Набавка цвећа и икебана за 2020. годину - Н11/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
20.02.2020. до 12,00h
Услуга изнајмљивања возила за 2020. годину - Н10/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
20.02.2020. до 11,00h
Набавка материјала за текуће одржавање зграда за 2020. годину - Н07/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
06.02.2020. до 11,00h
Набавка добара пића и ситних колача за 2020. годину - Н03/2020 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
22.01.2020. до 11,00h
Набавка израде идејног пројекта за лифт - Н01/2020 28.01.2020. до 11,00h