Поступци набавки без примене ЗЈН - 2013.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка рекламне галантерије 13.12.2013. до 13,00h
Услуга дератизације и дезинсекције 13.09.2013. до 12,00 h
Санација канализационе мреже 09.07.2013. до 13,00 h
Набавка индекса 20.06.2013. до 13,00 h