Поступци набавки без примене ЗЈН - 2018.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка услуга одржавања котларнице - Н60/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
28.12.2018. до 10,00h
Набавка индекса - Н59/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
25.12.2018. до 11,00h
Набавка стручне литературе за докторанте - стипендисте - Н58/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
28.12.2018. до 11,00h
Набавка канцеларијских фотеља - Н57/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
21.12.2018. до 11,00h
Набавка лаптоп рачунара за Марицу Мишић - Н56/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
14.12.2018. до 11,00h
Набавка рачунарске опреме на терет материјалних средстава Пројекта - Н55/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
17.12.2018. до 12,00h
Новогодишњи пакетићи у виду ваучера за децу запослених - Н54/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
11.12.2018. до 11,00h
Услуге ангажовања глумаца за новогодишњу представу - Н53/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
07.12.2018. до 11,00h
Набавка рекламне галантерије - Н52/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
03.12.2018. до 11,00h
Набавка стручне литературе за докторанте-стипендисте - Н51/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужетку рока

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
30.11.2018. до 12,00h
Набавка рачунарске опреме на терет материјалних средстава Пројекта - Н50/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
21.11.2018. до 12,00h
Набавка лаптоп рачунара за Душана Дубајића - Н49/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
19.11.2018. до 11,00h
Закуп спортских терена и сала за студенте за 2018. годину - Н48/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
Техничка спецификација
08.11.2018. до 11,00h
Услуга чланарине за Универзитетску лигу за 2018. годину - Н47/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
08.11.2018. до 11,00h
Набавка карата за бaзен за студенте - Н46/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
05.11.2018. до 11,00h
Набавка књига и часописа за библиотеку - Н45/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Обавештење о продужењу рока

Измена обрасца понуде
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
09.11.2018. до 11,00h
Набавка ламината за канцеларију Студентског парламента и студента продекана - Н44/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
05.11.2018. до 11,00h
Набавка стручне литературе за потребе рачуноводства - Н43/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
31.10.2018. до 10,00h
Набавка материјала за сређивање канцеларије Студентског парламента и студента продекана - Н42/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора 
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
25.10.2018. до 11,00h
Набавка материјала за студенте Правне клинике - Н41/2018 Обавештење о изабраној понуди 
Одлука о додели уговора 
Питања и одговори
Позив за подношење понуда
Образац понуде
08.10.2018. до 10,00h
Набавка иверице за израду полица - Н40/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
24.09.2018. до 11,00h
 Услуге замене водоводне цеви - Н39/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
 10.09.2018. до 12,00h
 Услуге машинског чишћења пода - Н38/2018 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
10.09.2018. до 11,00h
Набавка стазе за ходник на трећем спрату - Н37/2018 29.08.2018. до 11,00h
Тапацирање врата - Н36/2018 10.08.2018. до 12,00h
Набавка завеса за сале 5/1 и 4/3 - Н35/2018 10.08.2018. до 11,00h
Набавка подне облоге са салу 4/3 - Н34/2018 10.08.2018. до 11,00h
Набавка подне облоге са салу 5/1 - Н33/2018 17.07.2018. до 11,00h
Услуге тапацирања столица - Н32/2018 16.07.2018. до 11,00h
Набавка иверице за замену радних плоча и парапета у Сали 5/1 - Н31/2018 13.07.2018. до 12,00h
Набавка клима уређаја - Н30/2018 09.07.2018. до 11,00h
Набавка студентске књижице и фасцикле за дипломе - Н29/2018 06.07.2018. до 11,00h
Набавка материјала за сређивање кабинета - Н28/2018 29.06.2018. до 11,00h
Набавка материјала за текуће одржавање зграде - Н27/2018 25.06.2018. до 12,00h
Набавка услуге ПП заштите за 2018. годину - Н26/2018 25.06.2018. до 11,00h
Услуге осигурања студената за 2018/19. годину - Н24/2018 26.06.2018. до 11,00h
Услуге објављивања огласа за 2018. годину - Н23/2018 15.06.2018. до 11,00h
Набавка услуге ПП заштите за 2018. годину - Н22/2018 07.06.2018. до 11,00h
Набавка ламината - Н21/2018 01.06.2018. до 11,00h
Услуге сервисирања и монтаже климе - Н20/2018 25.05.2018. до 11,00h
Одржавање рачунара и рачунарске опреме - Н18/2018 11.05.2018. до 11,00h
Набавка материјала за сређивање кабинета - Н17/2018 04.05.2018. до 11,00h
Набавка канцеларијског намештаја - Н16/2018 26.04.2018. до 11,00h
Набавка пића за 2018. годину - Н15/2018 18.04.2018. до 12,00h
Набавка услуге дератизације за 2018. годину - Н14/2018 05.04.2018. до 12,00h
Набавка услуге превоза за 2018. годину - Н13/2018 10.04.2018. до 12,00h
Набавка услуге лектора за 2018. годину - Н12/2018 04.04.2018. до 12,00h
Набавка материјала и инвентара за одржавање хигијене за 2018. годину - Н11/2018 05.04.2018. до 12,00h
Услуга изнајмљивања возила - РЕНТА КАР за 2018. годину - Н10/2018 20.03.2018. до 12,00h
Набавка пластифицираних самолепљивих етикета за библиотеку за 2018. годину - Н09/2018 14.03.2018. до 12,00h
Набавка канцеларијског материјала и тонера за 2018. годину - Н08/2018 07.03.2018. до 11,00h
Услуге телефоније за 2018. годину - Н07/2018 05.03.2018. до 11,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2018. годину - Н06/2018 21.02.2018. до 11,00h
Набавка цвећа и икебана за 2018. годину - Н05/2018 20.02.2018. до 12,00h
Услуге нарезивања кључева и израда печата за 2018. годину - Н04/2018 19.02.2018. до 12,00h
Услуге одржавања телефонске централе за 2018. годину - Н03/2018 13.02.2018. до 12,00h
Набавка ХТЗ опреме за 2018. годину - Н02/2018  09.02.2018. до 12,00h