Поступци набавки без примене ЗЈН - 2016.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка потрошног рачунарског материјала на терет средстава Пројекта - Н27/2016 26.12.2016. до 11,00h
Набавка средстава за репрезентацију - Н26/2016 06.12.2016. до 11,00h
Набавка ваздушних завеса - Н25/2016 07.12.2016. до 11,00h
Набавка тракастих завеса за библиотеку - Н22/2016 10.10.2016. до 11,00h
Услуге одржавања рачунара и рачунарске опреме - Н19/2016 19.09.2016. до 11,00h
Набавка телевизора и шалтерског система - Н18/2016 15.09.2016. до 11,00h
Услуга сервиса фотокопир-апарата - Н17/2016 09.09.2016. до 11,00h
Набавка материјала за сређивање Факултета - Н15/2016 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
22.07.2016. до 11,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2016. годину - Н14/2016 15.08.2016. до 10,00h
Услуге ПП заштите за 2016. годину - Н13/2016 06.07.2016. до 10,00h
Услуге одржавања клима уређаја за 2016. годину - Н12/2016 Обавештење о изабраној понуди
Позив за подношење понуда
Образац понуде
01.07.2016. до 10,00h
Набавка материјала за сређивање кабинета - Н11/2016 20.06.2016. до 10,00h
Набавка пића за 2016. годину - Н10/2016 14.06.2016. до 12,00h
Услуге рекламирања за 2016. годину - Н09/2016 27.05.2016. до 12,00h
Услуге прања тепиха - Н08/2016 13.05.2016. до 12,00h
Услуге изнајмљивања возила за 2016. годину - Н06/2016 12.04.2016. до 12,00h
Услуге лекторисања за 2016. годину - Н03/2016 21.03.2016. до 12,00h
Набавка металних полица - Н02/2016 25.02.2016. до 12,00h
Услуге одржавања лифта за 2016. годину - Н01/2016 20.02.2016. до 12,00h