Поступци набавки без примене ЗЈН - 2019.

Индекс чланака

НАЗИВ ТЕНДЕРА ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Набавка израде идејног пројекта за лифт - Н55/2019 Позив за подношење понуда
Образац понуде
10.01.2020. до 11,00h
Набавка услуге курса страних језика за стипендисте - Н57/2019 26.12.2019. до 09,00h
Набавка видео надзора - Н42/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
18.07.2019. до 11,00h
Услуге објављивања огласа за 2019. годину - Н41/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
ОДГОВОР
ОБАВЕШТЕЊЕ
Позив за подношење понуда
Образац понуде
16.07.2019. до 11,00h
Услуге ПП заштите за 2019. годину - Н38/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
27.06.2019. до 11,00h
Услуге осигурања студената за школску 2019/2010. - Н37/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
25.06.2019. до 11,00h
Услуге одржавања и поправке клима уређаја за 2019. годину - Н33/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
29.05.2019. до 11,00h
Набавка материјала за одржавање за 2019. годину - Н32/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
27.05.2019. до 11,00h
Набавка дресова за студенте за 2019. годину - Н29/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
06.05.2019. до 12,00h
Услуге превоза за 2019. годину - Н28/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
08.05.2019. до 11,00h
Услуге телефоније за 2019. годину - Н27/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
07.05.2019. до 11,00h
Набавка десктоп рачунара и мрежног рутера - Н26/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
19.04.2019. до 11,00h
Услуге дератизације за 2019. годину - Н25/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
Техничка спецификација
17.04.2019. до 11,00h
Услуге лектора за 2019. годину - Н24/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
15.04.2019. до 11,00h
Набавка материјала за домаћинство за 2019. годину - Н21/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
29.03.2019. до 12,00h
Услуге одржавања рачунара и софтвера за 2019. годину - Н20/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
18.03.2019. до 11,00h
Набавка иверице за архиву - Н18/2019. Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
11.03.2019. до 11,00h
Услуге фотокопирања и коричења за 2019. годину - Н17/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
28.02.2019. до 11,00h
Услуге нарезивања кључева и израда печата за 2019. годину - Н16/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Образац понуде
28.02.2019. до 12,00h
Набавка услуге изнајмљивања возила за 2019. годину - Н15/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Техничка документација
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
14.02.2019. до 13,00h
Набавка цвећа и икебана - Н14/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
14.02.2019. до 12,00h
Набавка канцеларијског материјала и тонера - Н13/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
14.02.2019. до 11,00h
Набавка роло завеса - Н12/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
11.02.2019. до 10,00h
Набавка услуге сређивања (спуштање плафона и кречење) за салу 3/1 - Н11/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда 
Образац понуде
06.02.2019. до 12,00h
Набавка материјала за текуће одржавање зграде - Н10/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
06.02.2019. до 11,00h
Понуда за набавку пића и ситних колача - Н09/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
05.02.2019. до 10,00h

Набавка услуге тапацирања столица и врата за салу 3/1 - Н08/2019

Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Измена обрасца понуде

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
04.02.2019. до 11,00h
Набавка иверице за замену радних плоча и парапета за салу 3/1 - Н07/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Измена обрасца понуде

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
04.02.2019. до 12,00h
Набавка услуге Народне библиотеке Србије за 2019. годину - Н06/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
01.02.2019. до 12,00h
Набавка ламината за салу 3/1 - Н05/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1

Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
01.02.2019. до 10,00h
Набавка веш машине за раднике на одржавању хигијене - Н04/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
28.01.2019. до 11,00h
Набавка услуге сервиса фотокопир апарата - Н03/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
25.01.2019. до 12,00h
Набавка услуге експанзионе посуде у котларници - Н02/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
25.01.2019. до 11,00h
Набавка радова на замени спољашње прозорске столарије - Н01/2019 Обавештење о изабраној понуди
Одлука о додели уговора
Питања и одговори 1
Позив за подношење понуда
 
Образац понуде
Техничка спецификација
23.01.2019. до 11,00h