Пружање бесплатне правне помоћи може се заказати путем позива на број: 063/1844564