Дисциплинско право - ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 

 ДИСЦИПЛИНСКО ПРАВО - 2011/2012.

Дисциплинско право - уводна питања   
Општа акта послодавца којима се уређују права
Дисциплинско право - општа питања
Дисциплинска одговорност
Радна обавеза - појам и елементи повреде
Услови дисциплинске одговорности
Дисциплинске санкције
Врсте дисциплинских санкција
Дисциплинска одговорност припадника БИА